настоящи проекти

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Инженеринг - разширение и реконструкция на ПСОВ гр.Исперих Община Исперих 26.02.2014 28.12.2015
Строителство на канализационна мрежа /1.336км/ и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа / 5.017км / на гр.Исперих І-ви етап Община Исперих 29.07.2013 29.04.2015
Сондиране на пилоти – 70бр., 800мм, ед.дълбочина 5м, обща дължина 350м. по Проект: Аварийно укрепване на 4та жп линия от км 201+070 до км 201+120 в участъка между жп гара Кръстец и жп гара Радунци “Ка Билд БГ” ООД 14.09.2015 09.10.2015
Сондиране на пилоти – 60бр., 800мм, ед.дълбочина10м, обща дължина 600м. по Проект: Укрепване на десния склон на 5та жп линия от км 5+943 до км 6+008 чрез подпорна пилотна стена с дължина 72м в участъка между жп гара Захарна фабрика и жп гара Горна Баня “ДВ Строй Консулт” ООД 16.07.2015 25.07.2015
Сондиране на пилоти – 128бр., 800мм, ед.дълбочина 15м, обща дължина 1920м. по Проект: Канална помпена станция (КПС) 1, напорен тръбопровод от КПС1, КПС2 и напорен тръбопровод от КПС2 до Проект: “Строителство на ПСОВ Силистра” “Кристални води” АД 03.10.2014 10.03.2015
Сондиране и изливане на пилоти ф800мм, обща дължина 2280м в междугарието Смядово-Комунари по 26-та жп линия Шумен-Комунари “Крам Комплекс Къмпани” ЕООД 25.03.2014 23.05.2014
Инжекционни, укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, вътрешни ВиК инсталации и площадкова канализация на сградите на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр.Пловдив. Първи етап – Блок 6 Министерство на образованието и науката 30.12.2013 2015
СМР за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в Община Септември Община Септември 15.07.2013 15.09.2013
Укрепване на пътища в региона на гр. Горна Оряховица, вкл. изпълнение на сондажно-изливни пилоти ф800, обща дължина: 726,10м. Енел Строй ЕООД 18.10.2013 20.11.2013
Укрепване на жп-линията Велико Търново-Самоводене с изпълнение на сондажно-изливни пилоти ф800мм, с обща дължина 1430м Геосонда Сервиз – Колев ООД 12.2012 - 01.2013
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3