Членство

Дружеството е редовен член на:

„Газстроймонтаж” АД е член на Камарата на Строителите в България, вписан е в Централния Професионален Регистър на Строителя.

През 2008г. „Газстроймонтаж” АД получи Сребърната награда в сектор „Енергийна Инфраструктура” на Камарата на Строителите в България.


Печат

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


tuf
tuf2
ser3