Други

Газстроймонтаж АД участва успешно в изграждане на телекомуникационни съоръжения в България и изгради значителен брой от базовите предавателни станции на Глобул (втория мобилен оператор в България) – както от градски, така и от извънградски тип.

Газстроймонтаж АД изпълнява проекти по корекции на реки, с финансиране по ОПРР 2007-2013.


Газстроймонтаж АД участва също в различни проекти като изграждане на градски отоплителни системи, пристанища, полагане на ПЕВП тръби за оптични кабели, ремонт на петролопроводи, реконструкция на станции за катодна защита и др.


Печат

tuf
tuf2
ser3