Строителство и реконструкция на сгради

Газстроймонтаж АД трупа опит и в изпълнението на различни проекти (линк към проекти с-тво на сгради), свързани със строителство, укрепване (линк към проекти укрепване на изкоп), реконструкция и рехабилитация, както и основни ремонти на сгради. Възложители са различни министерства, държавни учреждения и частни инвеститори.


Печат

tuf
tuf2
ser3