Изграждане на пречиствателни станции

Газстроймонтаж АД се квалифицира в извършване на дейности свързани с опазване на околната среда, като активно участва в изпълнението на проекти за пречистване на отпадни води, както и в изграждането на пречиствателни станции за питейни води. Водеща за Газстроймонтаж АД е Оперативната Програма "Околна Среда 2007-2013г." на Правителството на Република България.( )


Печат

tuf
tuf2
ser3