Органи за контрол

Газстроймонтаж АД чрез своите органи за контрол гарантира надеждност, експлоатационна ефективност и оптимална степен на безопасност през целия процес на изграждане на тръбопроводи и свързаните с тях съоръжения, както и по време на тяхната експлоатация.

Орган за неразрушаващ контрол

 • Органът извършва неразрушаващи изпитания на заварени съединения, метали и детайли чрез използване на следните методи:
 • Радиографичен /RT/
 • Ултразвуков /UT/
 • Ултразвукова дебелометрия
 • Магнитопрахов /MT/
 • Капилярен /PT/
 • Визуален /VT/.

Разполагаме със следната апаратура за безразрушителен контрол:

 • Индустриален ренгенов апарат тип „кроулер”, модел IPSI 300/3, “IPSI”, Белгия
 • Гамадефектоскоп „ГАМАМАТ M18” – Германия
 • Гамадефектоскоп „ГАМАМАТ М6” – Германия
 • Гамадефектоскоп „ГАМАМАТ R30” – Германия
 • Гамадефектоскоп „ГАМАРИД 25М” – Русия
 • Ултразвуков дефектоскоп USK–7S – “Krautkramer”, Германия
 • Ултразвуков дефектоскоп /дебеломер/ DM-3 - “Krautkramer”, Германия
 • Магнитен дефектоскоп тип TWM 220 – “TIEDE”, Германия

Орган за контрол на електрохимична защита от корозия, електрокорозия и електроизмервания

Органът е оторизиран да извършва контрол на средствата за защита на подземни метални съоръжения от корозия, електрокорозия, както и електроизмервания и контрол на здравословни и безопасни условия на труд и предлага:

 • Контрол на качеството на всички видове изолационни покрития.
 • Контрол и наладка на всички видове системи за електрохимическа защита
 • Електроизмервания
  • измерване съпротивлението на заземители и измерване съпротивлението на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации
  • импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
  • измерване на специфичното съпротивление на почвата;
  • контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V;
  • измерване съпротивлението на изолацията на кабели.

Highslide JS
Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели
Highslide JS
Лицензия за превоз на радиоактивни вещества
Highslide JS
Разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JSПечат

tuf
tuf2
ser3