„ГАЗСТРОЙМОНТАЖ” АД – Група от компании

 

“ВодоканалпроектМеталпроект Инженеринг” АД
Проучване, проектиране и инженеринг в областта на водоснабдяването, канализацията и отпадните води. Проучване и проектиране на сгради и съоръжения от метални конструкции.

“М.К.Г.” АД
Изграждане на жилищни и административни сгради, както като предприемач, така и за възложители.

“Инфрастройконсулт” ЕООД
Независим строителен надзор в областта на проектирането и строителството.

“Газмонт Юг” ООД – РЕПУБЛИКА Сърбия
Строителство, търговия и инвестиционни проекти.


Печат

tuf
tuf2
ser3